Aanpassingen voor een effectiever en toegankelijker restitutiebeleid roofkunst

De demissionair minister van Cultuur, Van Engelshoven, geeft aan dat het de inzet is van het kabinet om zoveel mogelijk roofkunst aan de rechtmatige eigenaren terug te geven. Het structurele herkomstonderzoek wordt weer hervat. Alle in de huidige collectie van na de oorlog naar Nederland teruggebrachte cultuurgoederen (de “Nederlandse Kunstbezit collectie” / “NK-collectie”) worden in dit herkomstonderzoek bekeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de RCE. Als het niet lukt om de oorspronkelijke Joodse eigenaren van de geroofde cultuurgoederen terug te vinden, de verweesde roofkunst genaamd, dan worden deze cultuurgoederen aan de Joodse gemeenschap teruggegeven. De RCE zal ook haar huidige helpdesk uitbreiden om een betere ontsluiting van informatie te realiseren en een restitutieverzoek laagdrempelig maken. Alle informatie over de NK-collectie staat op wo2.collectienederland.nl.

Bron: Cultureel Erfgoed