Advies Cultuurraad: meer subsidie voor regionale musea 

Het advies van de Raad voor Cultuur over de toekomst van het cultuurbeleid pleit voor een breder systeem van cultuursubsidies: meer voor de regio en nadruk op een moderne canon. Maximaal vijftien regionale musea met collecties van nationaal belang ontvangen straks rijkssubsidie. En de 25 musea in Nederland die een rijkscollectie beheren, verdwijnen uit het speciale subsidiestelsel voor cultuur van het rijk: ze krijgen een andersoortige financiering en hoeven niet elke vier jaar hun bestaansrecht te bepleiten. Het feit dat de rijksmusea nu geen activiteitenplan meer hoeven in te dienen heeft tot opstappen geleid van Wim Hupperetz, directeur van het Amsterdamse Allard Pierson Museum, als adviseur van de Raad voor Cultuur (op 25 juni). De Minister van Cultuur heeft het advies van de Raad overgenomen. bron NRC

De volgende subsidieperiode loopt van 2021 tot 2024; subsidieaanvragen daarvoor kunnen worden ingediend vanaf december 2019.

Advies Raad voor Cultuur:Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur