Advies Raad voor Cultuur: erfgoedsector is nog niet klaar voor Omgevingswet

“De Raad voor Cultuur heeft zijn sectoradvies Monumenten en Archeologie gepubliceerd. Onder de titel ‘Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit’ beschrijft de Raad de stand van zaken en formuleert een aantal beleidsaanbevelingen. De raad heeft twijfels of de erfgoedsector wel klaar is voor de Omgevingswet die in 2021 haar intrede doet en of de lagere overheden hierop voldoende zijn voorbereid.

Verder stelt de Raad dat er voldoende kennis en financiële middelen in de sector beschikbaar zijn, maar dat zij niet altijd over de juiste plekken zijn verdeeld. Hierdoor worden er kansen gemist voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. In het Advies zijn mogelijkheden en verbeterpunten opgenomen. bronnen Erfgoedstem en Advies RvC 2019: Sectoradvies Monumenten en archeologie