Afschaffing rijksmonumentenaftrek en vervangende subsidieregeling

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten, over de afschaffing van de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten. Hiermee komt de mogelijkheid om onderhoudskosten voor rijksmonumenten van de belasting af te trekken per 1 januari 2019 te vervallen. Vanaf dat moment wordt de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten beschikbaar voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie. Minister Van Engelshoven heeft aangegeven dat de toets voor deze subsidie uniform en transparant is en dat de beschikbare middelen hetzelfde blijven als bij de fiscale aftrek.

Een overzicht van de regelgeving vindt u op de website van de Eerste Kamer der Staten Generaal en een inhoudelijk overzicht van de veranderingen op de site van monumenten.nl.