Algemene Vergadering Verenigde Naties keurt nieuwe resolutie restitutie goed

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft unaniem de resolutie “Teruggave van cultuurgoederen aan de landen van herkomst” goedgekeurd. De resolutie was voorgesteld door Griekenland en werd gesteund door 111 landen en erkent de wereldwijde illegale handel in cultuurgoederen en het belang van het UNIDROIT-Verdrag. De lidstaten worden verzocht teruggave van cultuurgoederen aan de oorsprong landen te blijven ondersteunen.

Bron: UNIDROIT.org