Arrest BenGH – Merk van een ander in kunstwerk verwerken mag

Het Benelux Gerechtshof heeft beslist dat een kunstenaar een merk van een ander mag verwerken in een kunstwerk op grond van artikel 10 EVRM – in het bijzonder de artistieke vrijheid -, mits het de “kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces” en gebruik van het merk niet gericht is op het toebrengen van schade van de merkhouder. De uitspraak is het resultaat van een Belgische rechter die een prejudiciële vraag besloot te stellen aan het Benelux Gerechtshof over of de artistieke vrijheid een geldige reden kan zijn binnen het merkenrecht, waardoor er geen sprake is van merkinbreuk. bronnen Mediareport en ie-forum

Benelux Gerechtshof, 14 oktober 2019, A 2018/1/8 (Hennessy tegen Cedric Art)