Artikel: De juridische consequenties van kunst- en cultuurprijzen met publiek geld

Het artikel van ons lid Ellen Hardy over de juridische consequenties van kunst- en cultuurprijzen met publiek geld is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad (2020, nr. 10, p. 682-690), met als titel: De keerzijde van de medaille. Waarom kennis over de rechtsvorm van een kunst- en cultuurprijs van belang is. In de publicatie worden de geïnstitutionaliseerde kunst- en cultuurprijzen die met publiek geld worden bekostigd langs de subsidiedefinitie gelegd, om te bezien wat hun juridische rechtsvorm is. Uit de rechtsvorm van kunst- en cultuurprijzen blijken serieuze juridische consequenties te kunnen voortvloeien. bron NJB (2020, nr. 10, p. 682-690)