Artikel: Verduistering en diefstal in het kader van art. 3:86 lid 3 BW. Gelijke monniken, gelijke kappen?

“De jurist die met de vraag wordt geconfronteerd of het aanbeveling verdient om verduisterde goederen via een procedure terug te halen zal deze vraag uiteraard naar omstandigheden moeten beantwoorden. Het bewijsvermoeden dat ten bate van de derdeverkrijger geldt maakt het echter in de praktijk moeilijk te bewijzen dat laatstgenoemde te kwader trouw is, nu het slechts wijkt voor tegendeelbewijs.” bron BijzonderStrafrecht.nl door R.A. González Nicolás in WPNR