Ateliers worden duur en schaars door nationale wetgeving

Platform BK en de Kunstenbond hebben in zes steden onderzoek gedaan naar de kosten van ateliers. Uit het onderzoek Geen Stad Zonder Kunst #2 is gebleken dat door twee wetten uit 2015 atelierruimte duurder en schaarser is geworden: de Wet Markt en Overheid en de Woningwet, allebei uit 2015. De eerste wet bepaalt dat voor vastgoed een kostendekkende huur moet worden berekend en de tweede wet verplicht woningcorporaties een scheiding te brengen tussen sociale en commerciële panden. In de aanbevelingen pleiten de onderzoekers o.a. tot stoppen van verkoop van gemeentelijk vastgoed. Het onderzoek is aan de Tweede Kamer aangeboden, maar staat momenteel on-hold vanwege de Corona-crisis. Zie NRC voor een uitgebreid artikel.

Rapport GSZK#2 (Geen Stad Zonder Kunst #2), 18 maart 2020, Platform BK & Kunstenbond