Beeldtaal in de rechtszaal

Opmerkelijk. Het blijkt dat er nog weinig gebruik gemaakt wordt van beeldtaal in de rechtszaal. Ook is er nog geen eenduidigheid of een richtlijn over de toelaatbaarheid en wenselijkheid van beeldtaal in de rechtszaal. En dat in een tijd waarin zo ontzettend veel verschillende soorten media beschikbaar zijn om je uit te drukken.

Maar wat is beeldtaal precies? Mr. Mariska J. van Zelst-de Wit legde tijdens de ledenvergadering van VKCR uit dat beeldtaal informatie is in een visuele vorm. Dat kan in de vorm van een 2D-tekening, maar ook in de vorm van een 3D-animatie zijn. Voor het gebruik van beeldtaal in de rechtszaal moet de zaal uitgerust zijn met technische mogelijkheden die dat toelaten (beamer, tv, computers etc.). In Rotterdam is er één rechtszaal beschikbaar voor het gebruik van visuele middelen. De Wit gaf aan dat “beeld dat gebruikt wordt als ingang tot juridische informatie, dat vind ik interessant. Het helpt juristen en niet-juristen te navigeren door een tekst. Je wilt dat de gebruiker van de juridische informatie het goed begrijpt.” Bijvoorbeeld in hele complexe zaken is beeldtaal bij uitstek een handige tool om de informatie te ordenen. Zoals ook gebleken is bij de zaak betreffende de vuurwerkramp in Enschede. Deze zaak was zo complex, dat deze door visualisatie begrijpelijk is gemaakt voor alle partijen. Kortom, beeldtaal zou kunnen leiden tot het toegankelijker maken van het recht, voor alle partijen. Maar is het daarmee ook een verbetering voor de rechtszekerheid?

Zeker in een tijd waarin juridische informatie gedeeld wordt in 140 tekens via twitter en er zoveel verschillende soorten media zijn, is de discussie over het gebruik van beeldtaal van groot belang, om tot nadere afspraken en ontwikkelingen te kunnen komen.