Concept Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Vanaf dinsdag 20 augustus tot en met 30 september 2019 was de terinzagelegging van de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) en het milieueffectrapport (PlanMER NOVI). In die periode was het voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen.De Nationale Omgevingsvisie heeft o.a. betrekking op het erfgoed. Hier kunt u de ingediende documenten terugvinden >>