Conclusie A-G Szpunar over auteursrecht op werken op website middels inline linking

In de zaak C-392/19 – VG Bild-Kunst concludeert A-G Szpunar dat inbedding van werken van een website in een andere webpagina door middel van inline linking (automatische links) de toestemming vereist van de houder van de werken, tenzij de inbedding plaatsvindt middels klikbare links met hulp van de framing techniek. Dit geldt ongeacht debeschermingsmaatregelen van de rechthebbende tegen framing.