Contact

Mr Paul Loeb is secretaris van de Vereniging Kunst Cultuur Recht (VKCR). Inlichtingen over de vereniging zijn bij hem verkrijgbaar:

Vereniging Kunst Cultuur Recht

t.a.v. Mr P. Loeb

Beethovenstraat 400
1082 PRĀ Amsterdam
E-mail: info@vkcr.nl
Internet: www.vkcr.nl
Bankrekeningnummer (ING): 92 36 379
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL69INGB0009236379