Covid-19 uitspraak gerechtshof VK in het voordeel van musea en kunsthandelaren

In haar uitspraak heeft het gerechtshof in het Verenigd Koninkrijk duidelijkheid gegeven over de interpretatie van het begrip ‘zakelijke onderbreking’ [‘business interruption’] in verzekeringspolissen. De uitspraak is in het voordeel van de Engelse financiele toezichthouder (Financial Conduct Authority) die een rechtzaak begonnen tegen acht verzekeraars. Deze verzekeraars verkondigden dat de schade die onder andere musea en kunsthandelaren lijden door de maatregelen rondom het coronavirus niet vergoed zouden krijgen. Schade veroorzaakt door een tot dan toe onbekend virus zou niet onder het begrip ‘zakelijke onderbreking’ vallen. Het is vrijwel zeker dat de verzekeraars tegen deze uitspraak in beroep gaan.

Bron: The Art Newspaper