Cultureel erfgoed Nagorno-Karabakh wordt bedreigd

Het cultureel erfgoed in de Nagorno-Karabakh regio in Azerbeidzjan wordt bedreigd door de onrust die er heerst in dit gebied. Het Metropolitan Museum of Art pleit voor bescherming van deze culturele erfgoederen, waaronder eeuwenoude kerken en moskeeën, in dit gebied en roepen op tot het respecteren van internationaal cultureel erfgoed. UNESCO heeft vertegenwoordigers uit Armenië en Azerbeidzjan voorgesteld om een veldmissie uit te voeren waarbij een inventarisatie wordt gemaakt van de meest belangrijke culturele erfgoederen met het doel om deze effectief te beschermen.

 Bron: The Art Newspaper