Cultuurbeleid 2021-2024 gepubliceerd

Minister Van Engelshoven (Cultuur) heeft op 11 juni de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 gepubliceerd. “Minister Van Engelshoven maakt in de culturele basisinfrastructuur plek voor meer spelers en voor andere genres. Zo wordt het culturele aanbod een goede afspiegeling van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen. Deze investering maakt deel uit van de structurele investering van € 80 miljoen in cultuur vanaf 2020. Dat schrijft de minister in haar brief  aan de Tweede Kamer met daarin de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024”, zo meldt het persbericht van de Rijksoverheid.Zie hier de Kamerbrief cultuurbeleid

Reacties

  • Kunsten ’92: Op 24 junimeldt Kunsten ’92 via een brief dat de kaders voor het cultuurbeleid knellen, in inhoudelijke en vooral in financiële zin. Kunsten ’92 24/06/2019 >>
  • Raad voor Cultuur: Op 25 juniheeft de Raad voor Cultuur gereageerd op het beleid van de minister met een brief, omdat zij zorgen hebben over de wijze waarop de ambities uit de uitgangspuntenbrief van de Minister uitgewerkt zijn in het concept van de Regeling op het Specifiek Cultuurbeleid. O.a. hebben de stedelijke cultuurregio’s geen plek gekregen, aldus de Raad. Zie hier de brief RvC d.d. 25/06/2019 >>
  • 27 juni Tweede Kamerdebat over de brief.Het debat is hier terug te kijken >>