Cultuurnota 2021-2024 gepubliceerd

De cultuurnota 2021-2024 is gepubliceerd. De regering maakt 15 miljoen euro extra vrij om de subsidieaanvragen van de culturele instellingen te honoreren die wel een positieve beoordeling kregen maar waarvoor onvoldoende geld beschikbaar was. De Raad van Cultuur adviseerde de regering in juni over de cultuurnota. De Raad voor Cultuur geeft in haar brief “Naar een wendbare en weerbare culturele en creatieve sector” minister Van Engelshoven aanbevelingen over het op de korte en lange termijn weerbaar maken van de culturele en creatieve sector.

Prinsjesdagbrief en bijlage en bijlage

Bron: Kunsten’92