Debat Tweede Kamer Cultuurbegroting en aangenomen moties

19/27 november. 

Op 19 november vond het Tweede Kamerdebat over de cultuurbegroting 2019 plaats. Het kabinet gaat 80 miljoen extra besteden aan kunst en cultuur. Er zijn meerdere onderwerpen besproken, waaronder arbeidsvoorwaarden en het nut van de Fair Practise Code, immaterieel erfgoed, het belang van muziek en monumentenzorg. Een samenvatting van het debat lezen of het debat terugzien, kan via deze link. En hier vindt u een overzicht van alle op 27 november aangenomen moties die tijdens het debat naar voren waren gekomen.

Achtergrond

  • Kamerbrief van minister van Engelshoven over de voortgang van Cultuur in een open samenleving, 19 oktober 2018. >>
  • Reactie Kunsten ’92 Kunsten op brief minister, ten behoeve van het debat. >>