Drie onafhankelijke onderzoeken naar gang van zaken Stedelijk Museum

De Gemeente Amsterdam heeft de Kunstraad gevraagd een derde aan te wijzen om onderzoek te verrichten naar de positionering van, en de toereikendheid van het beschikbare budget voor het Stedelijk Museum. Dit onderzoek loopt naast de reeds door de Raad van Toezicht gegeven en intussen de gemeente overgenomen opdracht tot twee onafhankelijke onderzoeken: het eerste onderzoek met betrekking tot Governance, transparantie en nevenfuncties, en het tweede onderzoek gericht op de naleving van de beloningsregelgeving en de Wet Normering Topinkomens naar aanleiding van de rol en nevenactiviteiten van voormalig directeur Beatrix Ruf. bronnen NRC Handelsblad en Het Parool