Drie waardevolle schilderijen gestolen uit galerie in Oxford

Uit een galerie in Oxford zijn drie zeer waardevolle schilderijen uit de zestiende en zeventiende eeuw gestolen: de werken zijn van Antoon van Dyck uit 1616, Annibale Carraci uit 1580 en Salvator Rosa uit 1640. De schilderijen zijn van grote culturele- en financiële waarde. bronnen BBC en NRC