Duitse overheid ontwikkelt beter juridisch raamwerk voor restitutie naziroofkunst

De Duitse regering heeft in een coalitieakkoord bekend gemaakt dat het juridisch raamwerk ten behoeve van de teruggave van naziroofkunst wordt verbeterd. Zo komt er een centrale rechtbank voor restitutiezaken, de beperkingen om claims in te dienen worden opgeheven en de positie van de adviescommissie wordt versterkt. Hoe de adviescommissie wordt samengesteld is nog niet bekend.

Bron: The Art Newspaper