Eerlijk belonen in de cultuursector kost twintig miljoen 

Uit een onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer naar onderbetaling in de culturele sector is gebleken dat als er geen extra geld komt het aantal uitvoeringen omlaag zou moeten om het loon evenredig te houden met de hoeveelheid werk. Het invoeren van eerlijke beloningen, fair pay, kost ongeveer 20 miljoen euro. bronnen NRC en NOS

Kamerbrief Tweede Kamer, 19 februari 2020, 32820 nr. 336, Nieuwe visie cultuurbeleid
Kamerbrief, 19 februari 2020, 21696653, Aanbieding onderzoek Fair Practice Code
Rapport Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code, Kamerstuk 31 januari 2020