Eigenaar ROC mocht kunstwerk niet zonder overleg met maker verwijderen

Rechtbank Noord-Nederland besliste op grond van art. 162 BW (onrechtmatige daad) jo. art. 25 Aw (persoonlijkheidsrecht) dat eigenaar ROC een kunstwerk niet zonder meer en zonder enig voorafgaand overleg met de kunstenaar mocht verwijderen, nadat diverse koperen elementen van het kunstwerk waren gestolen. In het Jelles/Zwolle-arrest heeft de Hoge Raad destijds geoordeeld dat vernietiging onder omstandigheden misbruik van recht c.q. onrechtmatig handelen van de eigenaar kan opleveren. ROC heeft nagelaten vooraf contact met de kunstenaar op te nemen om te overleggen over passende maatregelen voor eventueel behoud van het werk, dit is verwijtbaar. bron Boek9

Rb Noord-Nederland, 18 december 2018 (publicatie 31 januari 2020), ECLI:NL:RBNNE:2018:5659
Arrest Jelles/ Zwolle, Hoge Raad, 6 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN7830