Erfgoedwet van kracht

Vanaf 1 juli is de Erfgoedwet van kracht. De Erfgoedwet beoogt verschillende bestaande wettelijke regelingen betreffende het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed te integreren. Een van die regelingen is de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc). lees meer ➞