EU neemt nieuwe regels aan over import van cultureel erfgoed

De Europese Raad heeft nieuwe regels aangenomen om de illegale handel in cultuurgoederen aan te pakken, inclusief de eis van invoervergunningen voor kunstvoorwerpen van meer dan 250 jaar oud. De maatregelen zijn bedoeld om smokkelen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Tot nu toe was er geen gemeenschappelijke Europese regelgeving, die de invoer van cultureel erfgoed regelde. De enige Europese wetgeving inzake de handel in cultuurgoederen betrof de export en de teruggave van voorwerpen die op onrechtmatige wijze uit de EU werden verwijderd. bron The Art Newspaper

Meer informatie over de regelgeving is hier te lezenen in het dossier 2017/0158(COD) >>

Ook is op 9 april een verklaring aangenomen om digitaal cultureel erfgoed beter te gaan beschermen. Zie hier de verklaring Declaration of Cooperation on Cultural Heritage.