26 september: Gemeentelijk erfgoedbeleid

Datum: 26/09/19

“Gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken. Welke instrumenten zijn voorhanden voor uitvoering van goed erfgoedbeleid? Denk bijvoorbeeld aan een eigen erfgoedverordening, de inzet van de monumentencommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit, de invulling van de financiële paragraaf en vooral de samenwerking met andere beleidsterreinen (intern en extern). En hoe wordt de continuïteit van het ingezette beleid gewaarborgd?” Lees meer op het aanbod van de Erfgoedacademie –> 

26 september Amersfoort