3 april Voorjaarsbijeenkomst VKCR: Bescherming van cultuurgoederen in het kader van de Erfgoedwet

Datum: 03/04/20

Beste leden van de Vereniging Kunst Cultuur Recht,

Op vrijdag 3 april 2020 zal de voorjaarsbijeenkomst, tevens algemene ledenvergadering, van de Vereniging Kunst Cultuur Recht plaatsvinden.

Het thema van de bijeenkomst is de bescherming van cultuurgoederen in het kader van de Erfgoedwet. Aanleiding is het op 20 september 2019 verschenen advies van de Commissie Pechtold: Van Terughoudend naar Betrokken. De Commissie Pechtold concludeert dat Nederlands Cultureel Erfgoed in de praktijk onvoldoende wordt beschermd. Half december 2019 heeft de Minister op het advies gereageerd.

We hebben een lid van de Commissie Pechtold uitgenodigd om het advies en de totstandkoming daarvan toe te lichten. Ook zal de directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW vertegenwoordigd zijn om het standpunt van de Minister toe te lichten.

Tenslotte zal tijdens een paneldiscussie onder meer besproken worden wat de aanbevelingen van het advies voor de particuliere eigenaren van kunstwerken tot gevolg kunnen hebben.

 

 

Datum en tijd: 3 april 2020, van 15.00 uur tot 18:00.
Locatie: Rijksmuseum, Hobbemastraat 22, Amsterdam.

 

Er zal een mogelijkheid tot een rondleiding zijn in het Rijksmuseum, voorafgaand aan de bijeenkomst (aanvang 14 uur). Nadere informatie hierover volgt nog.

Wij hopen u dan te zien!

Bestuur Vereniging Kunst Cultuur Recht