Fair Practice Code

Vanaf 2021 moeten alle culturele instellingen die subsidie van de rijksoverheid ontvangen voldoen aan de Fair Practice Code Cultuur. De Code is een richtlijn voor organisaties in de culturele en creatieve sector om belangen van de makers beter te beschermen, zoals een fatsoenlijke beloning.  De Kunstenbond heeft een meldpunt Unfair Practice en publiceerde onlangs een zwartboek met een overzicht van schrijnende praktijkvoorbeelden. bron IEFnl/ IE-forumen zie ook fairpracticecode.nl