Gebruik stemgebruik is geen portretrecht

De Rechtbank Midden-Nederland heeft beslist dat stemgebruik geen aanspraak op het portretrecht oplevert. Eiseres had een zaak aangespannen tegen Ali B., omdat een fragment met haar stem openbaar gemaakt wordt in zijn show. Het stemfragment (“Degene die praatte had een Ali B accent”) kwam uit het programma Opsporing Verzocht, waardoor zij zich mede herkenbaar in beeld gebracht voelde. De rechter heeft het beroep van eiseres op art. 21 Aw (portretrecht) en artikel 8 EVRM (recht op privacy) niet goedgekeurd. De stem werd wel gekwalificeerd als biometrisch persoonsgegeven en bleek in dit geval ook te herleiden naar de identiteit van eiseres. Echter valt de huidige verwerking van dit biometrisch persoonsgegeven onder de vrijheid van de artistieke uitdrukkingsvorm. bronnen ie-forum en Mediareport