Geen auteursrecht op smaak

In een opmerkelijke rechtszaak (de smaakzaak) is door het Europese Hof bepaald dat er geen auteursrecht rust op smaak. Bij arrest van 23 mei 2017 heeft het hof Arnhem-Leeuwarden prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU over de mogelijkheid van auteursrecht op smaak. De vraag was of de smaak van Heks’nkaas van bedrijf Smilde auteursrechtelijk beschermd is, zodat opgetreden kan worden tegen het op de markt brengen van de Witte Wievenkaas door Levola, die dezelfde smaakstelling heeft gekozen voor hun product. Het hof moet nu uitspraak doen.