Gemeente Amsterdam moet kunstenaar dwangsom betalen

In een conflict tussen een kunstenaar en de gemeente Amsterdam over de plaatsing van een kunstwerk in de openbare ruimte, oordeelt het gerechtshof dat de dwangsom, die de gemeente opgelegd had gekregen, is verbeurd. De rechter ziet ook geen grond voor opheffing of matiging van de dwangsom. De kunstenaar had in opdracht van de gemeente een kunstwerk gemaakt voor een bepaalde locatie in Amsterdam. Na buurtprotesten over de plaatsing van het kunstwerk, werd het kunstwerk niet geplaatst. De kunstenaar eiste plaatsing op een alternatieve locatie op straffe van een dwangsom van 50.000 euro. Het kunstwerk is nog niet geplaatst en volgens het gerechtshof is de inspanningsverplichting van de gemeente om binnen 2 jaar het kunstwerk ergens te plaatsen niet tegenstrijdig met de resultaatsverplichting.

Uitspraak rechtbank

Bron: IE-Forum