Gemeente vernietigt kunstwerk op schoolplein en handelt onzorgvuldig

Een kunstenaar heeft in 1976 in opdracht van de gemeente een kunstwerk gemaakt en geplaatst op een schoolplein. De kunstenaar ontdekte in 2016 toevallig dat het kunstwerk door de school was afgevoerd in 2008. De kunstenaar vordert dat de gemeente het kunstwerk laat reconstrueren en herplaatsen, dan wel dat de gemeente veroordeeld wordt tot betaling van een bedrag van 10.000 euro aan schadevergoeding. Volgens de kunstenaar heeft de gemeente inbreuk gemaakt op zijn persoonlijkheidsrechten en misbruik van bevoegdheid gemaakt door het kunstwerk te laten verwijderen zonder dit met hem te overleggen. De kantonrechter oordeelt onder andere dat de gemeente gegronde reden had om tot verwijdering van het kunstwerk over te gaan, maar wel onzorgvuldig heeft gehandeld door onvoldoende rekening te houden met belangen van de kunstenaar. Er is geen grond voor toewijzing van schadevergoeding.

Bron: boek9.nl