Herziene versie commentaar artikelen 3:86a, 86b en 87a BW

Er is een herziene versie gepubliceerd van het commentaar op de artikelen 3:86a, 86b en 87a BW. Als iemand een of ander goed verkrijgt (bijv. koopt en overgedragen krijgt) van iemand die niet bevoegd is om over dat goed te beschikken, kan hij vaak aanspraak maken op derdenbescherming. Bij cultuurgoederen maken de artikelen 3:86a, 86b en 87a BW, soms vérgaande, beperkingen op die bescherming. Het commentaar, geschreven door Jeroen Chorus, is het enige bestaande uitvoerige commentaar op deze artikelen. Het maakt deel uit van de Groene Serie Vermogensrecht van Wolters Kluwer.