Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) heeft een nieuwe richtlijn opgesteldvoor koloniale roofkunst.

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) heeft een nieuwe richtlijn opgesteldvoor koloniale roofkunst.De richtlijn moet teruggave van koloniale (roof)kunst naar landen van oorsprong makkelijker maken. Het museum gaat restitutie van zowel roofkunst als kunst met een grote culturele waarde voor het land van herkomst restitueren. Het museum beoordeelt zowel claims als zal proactief werken beoordelen. Na toetsing door een externe commissie zal advies uitgebracht worden aan de minister van Cultuur, die- omdat het rijkseigendommen betreffen -, uiteindelijk beslist. bron NRC

Richtlijn >>
CRITERIA FOR CLAIMS FOR RETURN
4.1 Cultural objects that will be considered for return will comply with
one (or more) of the following criteria. (….)