Hof: Geen auteursrecht natuurgetrouwe kopie van De Nachtwacht ondanks toevoeging van de tegenwoordig ontbrekende delen

Het Hof heeft geoordeeld dat door het namaken van een werk uit het publieke domein, in casu De Nachtwacht, geen nieuw werk is gecreƫerd als bedoeld onder de Auteurswet. Ondanks toevoeging van ontbrekende delen aan het werk is er geen sprake van keuzes waarin een persoonlijk stempel van de maker is te herkennen nu het doel was het schilderij zo getrouw mogelijk na te schilderen, aldus het Hof.

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2423