HvJ EU – Tom Kabinet: Doorverkoop tweedehands e-books mag niet

Het leveren van e-books is een mededeling aan het publiek als een aanzienlijk aantal personen tegelijkertijd of achtereenvolgens toegang kan krijgen tot hetzelfde werk; dit is het geval via een downloadlink.

Het Usedsoft-arrest– waarin het HvJEU oordeelde dat uitputting zich niet enkel uitstrekt tot kopieën van computerprogramma’s op een fysieke drager – is niet van toepassing op e-books. Het Hof beslist hiermee dat de doorverkoop van tweedehands e-books via het online platform Tom Kabinet een mededeling aan het publiek is die niet valt onder de gebruikslicentie die de koper is aangegaan tijdens de originele aankoop van het e-book. Zie voor verdere uiteenzetting Boek9.nl.

HVJEU, 19-12-2019: NUV vs. Tom Kabinet, ECLI:EU:C:2019:1111 – C‑263/18