Informatievrijheid vs. Auteursrecht: Spiegel online & Funke Medien

Het Europese Hof van Justitie (Hof) heeft twee belangrijke arresten gewezen over de verhouding tussen de informatie- en persvrijheid en het auteursrecht: Spiegel Onlineen Funke Medien. Het Hof oordeelt dat de informatie- en persvrijheid geen rechtvaardiging kunnen bieden wanneer het gebruik van een werk niet onder één van de excepties uit de auteursrechtrichtlijn (2001/29) valt. Deze rechten spelen wel een rol bij de uitleg van de excepties. Het auteursrecht moet op zo’n manier worden geïnterpreteerd dat het niet strijdig is met de uitingsvrijheid; en bij die interpretatie moet de uitingsvrijheid prioriteit krijgen. bronnen Media Report en Solv

29 juli, Hof van Justitie, C‑516/17, Spiegel Online

29 juli, Hof van Justitie, C‑469/17, Funke Medien