Inning dwangsom door kunstenares opgeschort

Tussen kunstenaar S. en de gemeente Amsterdam loopt sinds 2016 een geschil over het plaatsen van een kunstwerk van S. in de publieke ruimte. In 2018 verplichtte het gerechtshof de gemeente onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro om binnen twee jaar het kunstwerk van S. in een publieke ruimte geplaatst te hebben nadat plaatsing op de oorspronkelijke aangewezen publieke plek geen doorgang vond. De twee jaar zijn verstreken, de gemeente heeft niet aan haar verplichting voldaan en heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de vertraging te wijten is aan onvoorziene omstandigheden buiten haar invloedsfeer. Kunstenaar S. maakt aanspraak op de dwangsom, echter zij mag de dwangsom niet innen totdat het gerechtshof in Amsterdam heeft beslist op een door de gemeente in te stellen vordering ex artikel 611 Rv.

Uitspraak gerechtshof 2018

Uitspraak rechtbank 2020

 Bron: Boek9.nl