Internetconsultatie Invoeringswet Omgevingswet

Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie gestart over de Invoeringswet voor de Omgevingswet. De Invoeringswet regelt, behalve de invoering van de Omgevingswet, ook het overgangsrecht van de oude wetgeving naar nieuwe wet. Tot 3 februari 2017 kunnen belangstellenden een reactie geven op het wetsvoorstel en de bijbehorende Memorie van Toelichting.

lees meer op cultureelerfgoed.nl