Inwerkingtreding Omgevingswet verwacht op 1 januari 2022

De Omgevingswet is van belang voor de erfgoedpraktijk. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert dit jaar online bijeenkomsten en heeft diverse publicaties om deskundigen en erfgoedinstanties te ondersteunen bij het toepassen van de Omgevingswet. In oktober vindt de cursus Omgevingswet voor Erfgoedprofessionals plaats en er komen onder andere regionale webinars over deze wet.

Publicaties:

Handreiking begrippenkader cultureel erfgoed onder de Omgevingswet

Minimale acties cultureel erfgoed onder de Omgevingswet

Bron: RCE