Inwerktreding Vijfde Anti-Witwasrichtlijn (AMLD5)

AMLD5 is in werking getreden en dient ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In bepaalde gevallen geldt de identiteitsverplichting van klanten ook voor de wettelijk verschoningsgerechtigde advocaten en notarissen bij hun werkzaamheden bij onroerend goed.

De implementatiewet

Het Implementatiebesluit

De Implementatieregeling