Juridisch conflict om schenking schilderij aan Rijksmuseum

Tussen het Rijksmuseum en Rose-Marie Silbermann-Frenkeis is een juridisch conflict ontstaan over de schenking van een schilderij van Van der Leck. Het schilderij waarop door Silbermann beslag is gelegd, zou in 2013 geschonken zijn aan het museum. Silbermann eist vernietiging van de schenking en claimt dat het schilderij destijds door ‘overhaast en onzorgvuldig handelen van het Rijksmuseum aan haar bezit is onttrokken.’ Taco Dibbits, directeur van het Rijkmuseum, heeft in een reactie laten weten dat het Rijksmuseum te goeder trouw heeft gehandeld. Indien de rechter anders zal oordelen, dan zal het Rijksmuseum het schilderij teruggeven aan Silbermann.

 Bron: NRC