Juridische strijd om schilderij Keith Haring tussen Sotheby’s en eerste koper

Sotheby’s verkocht in mei 2017 een werk van Keith Haring voor 6,5 miljoen dollar aan ondernemer Anatole Shagalov. Shagalov had na vijf maanden nog steeds niet betaald, waarna Sotheby’s het werk voor 4,4 miljoen doorverkocht aan een andere handelaar. Sotheby’s eist nu 2,1 miljoen van Shagalov, het resterende bedrag. Shagalov zegt dat er mondeling akkoord gesloten was voor betaling op een later moment. Sotheby’s ontkent en heeft de zaak voorgelegd aan de rechter. bron artnet