Kamer neemt motie aan voor steunpakket culturele sector

13 en 27 maart. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om een steunpakket voor de culturele sector te realiseren. Op 27 maart is bekend geworden dat het o.a. uitstel van huur voor musea betreft, hulp bij teruggave tickets van afgelaste evenementen en het vooruit betalen van subsidies. Het ministerie van OCW heeft Kunsten ’92 gevraagd de vertegenwoordiging vanuit de sector te organiseren. U kunt bij hen de zaken waar u tegenaan loopt melden. En voor mensen uit de culturele sector is een speciale website gelanceerd door de Kunstenbond om uw afmeldingen te registreren.

Kamerbrief, 27 maart 2020, steun voor het culturele en creatieve veld, 23894354

Motie Tweede Kamer 12 maart 2020, 25295-133

Brief Kunsten ’92 aan minister Van Engelshoven, 17 maart 2020

Meldpunt Kunsten ’92 via erfgoed@kunsten92.nl

Meldpunt Kunstenbond via https://kunstenbond.typeform.com/to/YdKUkm

Overzicht van maatregelen door het Kabinet >>