Lagere vergoeding voor auteursrechtinbreuk

De vergoeding voor de auteursrechtinbreuk op oude foto’s in de beeldbank van Erfgoed Leiden is door het Haagse gerechtshof vastgesteld op 60 euro. Eerder stelde de kantonrechter in Den Haag de vergoeding vast op 1.875 euro. Het gerechtshof bepaalt in haar uitspraak dat artikel 8 Aw niet van toepassing is op de veertien foto’s die door Erfgoed Leiden openbaar zijn gemaakt als prentbriefkaarten. Hierbij werd destijds de naam van de uitgever en de fotograaf niet vermeld. Het auteursrecht op tien foto’s uit 1942 en 1943 is vervallen op grond van artikel 38 Aw (verstrijken van auteursrecht na 70 jaar). Hierdoor valt de verschuldigde vergoeding voor auteursrechtinbreuk voor de overige vier foto’s lager uit.

Bronnen:boek9en Leidsch Dagblad

Rechtbank:Uitspraak Rechtbank

Hof: Uitspraak Hof