Lid worden

Het lidmaatschap van de Vereniging Kunst Cultuur Recht staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwerpen op het snijvlak van kunst, cultuur en recht. Het volgen of hebben afgerond van een juridische opleiding is geen vereiste, evenmin als het werkzaam zijn in de culturele sector.

De contributie bedraagt €30 per kalenderjaar. Contributie is verschuldigd vanaf het jaar van aanmelding, tenzij aanmelding na 1 september plaatsvindt. In dat laatste geval is voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd.

De introductiecontributie voor studenten bedraagt €10 voor de eerste twee jaar.

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dat kan tegen het einde van het jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt je als lid aanmelden door gebruik te maken van het formulier hieronder.

Uw naam (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

Straat (verplicht)

Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Werkzaam bij

Uw bericht