Metropoolregio Amsterdam bundelt krachten rond kunst, cultuur en erfgoed

De samenwerkende overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben hun krachten gebundeld op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Zij hebben o.a. gezamenlijk een regionaal cultuurprofiel opgesteld, waarin een overzicht wordt gegeven van wat er gebeurt op cultureel gebied en hoe de regio tot een beter afgestemd cultuuraanbod kan komen. In hun publicatie vindt u een uitgebreid overzicht met grafieken, visies, trends en ontwikkelingen van de cultureel creatieve sector in de metropoolregio Amsterdam. U kunt hier de publicatie downloaden.