Minister onderzoekt toekomst koloniale kunst

Het kabinet laat onderzoeken wat er moet gebeuren met de uit koloniën afkomstige kunst die het Rijk bezit. Een onafhankelijke commissie moet niet alleen uitzoeken wie de rechtmatige eigenaar is, maar bijvoorbeeld ook of de Nederlandse omgang met de koloniale kunst moreel door de beugel kan, zo meldt Het Parool. De Minister gaf aan dat er twee ambities worden nagestreefd: het toegankelijk maken en houden van koloniale collecties op een manier dat het verhaal vanuit meerdere perspectieven belicht wordt, en ontwikkeling van een nationaal beleidskader voor de omgang met koloniaal erfgoed. Zie ook het persbericht van het Rijksmuseumen de Kamerbrief van de minister.