Mobiel kunstwerk in loods Soesterberg mag verplaatst worden

De Rechtbank Midden-Nederland heeft beslist dat een kunstwerk in één van de loodsen van de (voormalige) vliegbasis Soesterberg verplaatst mag worden. Het kunstwerk is daar in 2013 geplaatst. Sinds 2017 is Utrechts Landschap eigenaar van de loods geworden en wil per 1 januari 2020 starten met verhuren. De Provincie Utrecht is eigenaar van het mobiele kunstwerk en wil deze onderbrengen in een andere loods op de vliegbasis. De kunstenaar start hiertegen een procedure omdat hij meent dat permanente tentoonstelling overeengekomen is en verplaatsing een inbreuk op zijn persoonlijkheidsrechten ex art. 25 Aw jo. art. 3:13 lid 2 BW. De kunstenaar heeft echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een inspanningsverplichting rust op de Provincie Utrecht tot instandhouding van het kunstwerk. Zijn vorderingen worden afgewezen. bron ie-forum

Rechtbank Midden-Nederland, 24 december 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:6198 (Kunstenaar tegen Provincie Utrecht en Utrechts Landschap)