Mogelijk uitstel Omgevingswet

De Omgevingswet, een nieuwe wet waarbij tientallen wetten omtrent ruimtelijke ordening worden samengevoegd tot één, wordt mogelijk uitgesteld. De implementatie is omvangrijk en vergt meer voorbereiding. Gemeenten vrezen voor een tekort aan financiële mogelijkheden en middelen om de wet goed ten uitvoer te brengen. De wet ziet o.a. op bescherming van cultureel erfgoed en participatie van belanghebbenden (burgers, bedrijven, instellingen) wordt een belangrijk onderdeel; ‘de burger zou weer grip moeten krijgen over zijn eigen leefomgeving.’

De minister voor Milieu en Wonen wil uiterlijk 1 juli 2020 samen met het parlement besluiten of de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 nog steeds haalbaar is. In een brief aan de Tweede Kamer van 29 november 2019 (Kamerstuk 33118, nr. 123) schetst zij de stand van zaken van de wetgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de wet. 15 januari vergadert de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Omgevingswet. bron NRC

Omgevingswetportaal.nl